ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 4) 05 พ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 7) 05 พ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 294) 06 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค (อ่าน 289) 05 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต (อ่าน 521) 03 ต.ค. 60
ประกาศไม่มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 (อ่าน 381) 03 ต.ค. 60
ประกาศไม่มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (อ่าน 417) 03 ต.ค. 60
แผนผังโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 468) 15 ธ.ค. 59
แผนที่สถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (อ่าน 435) 23 พ.ย. 59
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (อ่าน 603) 25 ส.ค. 58
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (อ่าน 468) 25 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวเรืองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โครงการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 634) 25 ส.ค. 58
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (อ่าน 471) 28 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวเรืองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โครงการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 519) 28 ก.ค. 58
ขอขอบคุณสโมสรไลออนระนอง ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณให้กับคณะลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 539) 13 ก.ค. 58
ขอขอบคุณ คุณชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนอง (อ่าน 518) 10 ก.ค. 58
ขอขอบคุณ คุณธีรพันธ์ ควรพินิจ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง เขต 12 (อ่าน 451) 10 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ แร่นองเกมส์ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 (อ่าน 490) 28 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 461) 22 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวยินดีต้อนรับนักกีฬาทุกคนด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 533) 17 พ.ค. 58