ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 251) 23 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ (อ่าน 41) 21 มิ.ย. 65
ระเบียบการแต่งกาย ม.1-3 (อ่าน 362) 08 พ.ค. 65
ระเบียบการแต่งกาย ป.-6 (อ่าน 365) 08 พ.ค. 65
ระเบียบการแต่งกาย ป.1-3 (อ่าน 346) 08 พ.ค. 65
ระเบียบการแต่งกายอนุบาล (อ่าน 356) 08 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 273) 08 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 220) 06 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างช่วงคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 207) 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 246) 06 เม.ย. 65
ประกาศปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 284) 31 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 325) 23 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 249) 23 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 312) 04 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 309) 18 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 387) 12 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 385) 03 ส.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 454) 11 มิ.ย. 64
การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 483) 02 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน (อ่าน 568) 04 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 515) 20 ก.พ. 64
ประกาศเปิดเรียนตามปกติ ตามประกาศกระทวงศึกษาธิการ (อ่าน 566) 30 ม.ค. 64
ประกาศแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 513) 06 ม.ค. 64
ปิดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 (อ่าน 657) 03 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2563 (อ่าน 793) 19 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 826) 17 ม.ค. 63
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (บ้านพักครูเดี่ยว) (อ่าน 1106) 27 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (บ้านพักครูเดี่ยว)2 (อ่าน 1128) 27 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (บ้านพักครูเดี่ยว)1 (อ่าน 1049) 27 พ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 1080) 05 พ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 862) 05 พ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 1153) 06 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค (อ่าน 948) 05 ก.พ. 61
ประกาศไม่มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (อ่าน 1198) 03 ต.ค. 60
ประกาศไม่มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 (อ่าน 1217) 03 ต.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต (อ่าน 1412) 03 ต.ค. 60
แผนผังโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 1290) 15 ธ.ค. 59
แผนที่สถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (อ่าน 1412) 23 พ.ย. 59
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (อ่าน 1115) 25 ส.ค. 58
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (อ่าน 1413) 25 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวเรืองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โครงการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 1451) 25 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวเรืองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โครงการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 1159) 28 ก.ค. 58
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (อ่าน 1140) 28 ก.ค. 58
ขอขอบคุณสโมสรไลออนระนอง ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณให้กับคณะลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว (อ่าน 1280) 13 ก.ค. 58
ขอขอบคุณ คุณชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนอง (อ่าน 1513) 10 ก.ค. 58
ขอขอบคุณ คุณธีรพันธ์ ควรพินิจ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง เขต 12 (อ่าน 1190) 10 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ แร่นองเกมส์ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 (อ่าน 1263) 28 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1066) 22 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวยินดีต้อนรับนักกีฬาทุกคนด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 1327) 17 พ.ค. 58