ภาพกิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวรรณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร ๘ มกราคม ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,13:45   อ่าน 1639 ครั้ง