เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 528.12 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 578.56 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.88 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.6 KB