ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ :  120 หมู่ 1 ตำบลหงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000

Website : www.bantungngao.ac.th

Facebook : http://fb.me/Bantungngao

เบอร์โทร : 077-821168